Et trygt og sikkert samarbejde

I NCH er vi åbne for en løbende dialog med alle lærere og undervisere der har ideer, ros eller kritik af det vi tilbyder. Relevant feedback sikrer at vi hele tiden kan gøre vores bedste for at forbedre de værktøjer vi stiller til rådighed , så de kan blive bedre og bedre og vi på den måde sikrer det bedst mulige resultat sammen.

NCH er til for at udbrede skak, både som underholdning, som en sport, og som et kvalificeret middel til læring og inspiration. Vi er bestemt ikke perfekte, men vi arbejder på at komme så langt vi kan…

.

I NCH ønsker vi at skabe succes oplevelser, både for børn og unge, deres forældre – men i undervisnings-sammenhæng især for lærere og undervisere. 

 

 

 

 

 

 

NCH er en almennyttig folkeoplysende forening, d.v.s. at vi vores formål ikke er at skabe profit. Vores formål er at udbrede skak, og de muligheder skak kan bidrage med til en så stor kreds som muligt. Da vi i NCH arbejder med et meget lavt udgiftsniveau giver det os mulighed for, at tilbyde kollektive medlemskaber for skoler og institutioner for et symbolsk beløb på 100,- kr om året. For det beløb bliver alle elever på skolen, samt lærere/undervisere/pædagoger kollektivt medlemmer af NCH, og har dermed mulighed for at gøre brug af alle de muligheder der er i NCH.

Så når vi taler om tryghed i samarbejdet mener vi både med hensyn til lav økonomisk risiko for de skoler og institutioner, der vælger at blive kollektive medlemmer hos os i NCH, men vi mener det også i forhold til dialog og åbenhed.

Alle der er beskæftiget eller på anden måde er involveret i NCH er professionelle fagfolk indenfor vores respektive områder, og det sikrer et højt kvalitetsniveau.