1. Generelt

  1.1. Denne hjemmeside (“Hjemmesiden”) og dets domænenavn(e) tilhører foreningen New Chess House, CVR-nr. 40650024 (“Ejer”), der varetager alle aktiviteter på hjemmesiden og foreningens fysiske adresser samt alle øvrige aktiviteter, hvor New Chess House er angivet som ansvarshavende arrangør. I det følgende vil alle referencer til New Chess House (“NCH”) samt “foreningen”, “os”, “vi” og “vores” dække Ejer.
  1.2. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
  1.3. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, herunder alle, der er udpeget af os og repræsenterer os i forbindelse med vores aktiviteter (“Hjælpere”), eller som vi indsamler via Hjemmesiden.
  1.4. NCH er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til NCH kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

  2.1. Når du tilmelder dig som bruger eller medlem, handler i vores webshop eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om din ordre, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra du kommunikerer med os.
  2.2. De oplysninger, du afgiver i kontaktformularer, herunder tilmelding som bruger eller medlem, indgår i vores database over hjemmesidens brugere og foreningens medlemmer. I det omfang, at oplysningerne er påkrævet, er formålet, at vi kan verificere og godkende dig, samt at vi kan overholde de lovkrav, der gælder for en forening som vores.
  2.3. De oplysninger, du afgiver, når du handler i vores webshop, herunder også de oplysninger, systemet indsamler om dig, indsamles for at vi kan overholde lovkrav til e-handel samt bogføring og regnskab. Ved handel indsamles IP-adressen også med det formål og for at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.
  2.4. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

 3. Modtagere af personoplysninger

  3.1. Oplysninger behandles af foreningens bestyrelse samt Hjælpere i det omfang, det er nødvendigt for at drive foreningen samt varetage afviklingen af vores aktiviteter.
  3.2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden m.m. Til eksempel videregives dine personoplysninger til betalingstjenesten Stripe for at fuldføre din betaling. Disse virksomheder er databehandlere og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er underlagt fortrolighed om disse.
  3.3. Stripe, Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

 4. Dine rettigheder

  4.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
  4.2. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
  4.3. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning via kontaktformularen. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
  4.4. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  4.5. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
  4.6. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
  4.7. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
  4.8. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os via kontaktformularen.
  4.9. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 5. Sletning af persondata

  5.1. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har gennemført i vores webshop på Hjemmesiden jfr. pkt. 2. vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.
  5.2. Oplysninger i vores bruger- og medlemsdatabase opbevares vil som udgangspunkt blive slettet efter 5 år fra og med datoen, hvor du meddeler opsigelse.

 6. Sikkerhed

  6.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  6.2. Tekniske sikkerhedsforanstaltninger inkluderer SSL-certifikat, der sikrer, at al dataudveksling mellem dig og os samt os og vores eksterne databehandlere er krypteret.
  6.3. Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger inkluderer interne retningslinjer og selektering. Kun Hjælpere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres opgave, har adgang til disse.

 7. Kontaktoplysninger

  7.1. NCH er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden og foreningens aktiviteter.
  7.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte os via kontaktformularen.

 8. Ændringer i Persondatapolitikken

  8.1. Såfremt der sker ændringer i Persondataloven eller internationale love, herunder, men ikke begrænset til General Data Protection Regulation (“GDPR”), vil vi opdatere politikken i henhold til de nye regler.

 9. Version

  9.1. Dette er version 1.1 af New Chess Houses Persondatapolitik dateret den 19. februar 2020.