NCH og det sociale ansvar, vær med til at forbedre verden for børn og unge

 

I NCH er det helt naturligt for os at se på hvordan vi via skakken kan forbedre verden. Vi arbejder løbende med at udvikle projekter med udgangspunkt i FN´s 17 verdensmål. 

I NCH har vi et stærkt netværk i en lang række lande, som vi løbende har dialog med i forhold til formidling og udvikling af skak. Det sker så på en måde så skakken bliver et aktivt værktøj og medie for at komme i kontakt med de mange der har brug for hjælp. I de kommende år vil vi løbende informere dels om tiltag og projekter som vi involverer os i, dels vil vi gerne invitere medlemmer med til forskellige arrangementer der fortæller om indsatsen, og hvor der også bliver mulighed for blive direkte involveret i arbejdet.

Det er spændende, inspirerende og givende at deltage i projekterne, og jo flere vi er, jo mere kan vi gøre.

NCH i Indien

Lige nu er meget langt fremme med et stort projekt i Syd Indien, hvor vi gennem det seneste år har lavet et stort forarbejde for at sikre at vi kan gå i luften med det i løbet af 2020 på et sikkert grundlag.  Projektet henvender sig til piger i aldersgruppen 6 – 16 år, som typisk kommer fra lavindkomst familier, hvilket betyder at de ofte er underernærede  og ikke har nogen form for adgang til skole eller undervisning. I samarbejde med lokale kirkelige organisationer vil der blive afholdt en række arrangementer, hvor der udover at blive spillet og undervist i skak, vil være gratis uddeling af mad til alle deltagere. I fobindelse med arrangementerne er der en screeningsproces hvor en lang række piger bliver udvalgt til et stipendie der sikrer dem gratis skolegang i 1 – 3 år. Hvis de fuldfører stipendie perioden på tilfredsstillende vis, vil der være mulighed for at kunne forlænge stipendiet i det omfang der måtte være behov for. Målet er at pigerne i højere grad kan klare sig selv, hjælpe deres familier og at de med større selvtillid og viden om verden kan tage bedre livsbeslutninger og dermed få større uafhængighed, medbestemmelse og ligeret på sigt.

I NCH vil vi gerne hjælpe fattige piger i Indien