Når lynet slår ned, må vi stå sammen

 

Hjemmeskak firmaturnering tilpasset situationen omkring Covid-19

I NCH har vi arbejdet på højtryk siden krisens start på at forberede de bedst mulige tilbud til medarbejdere og familier, der i den kommende tid oplever en høj grad af isolation i deres hjem. Vi ønsker at give vores bidrag til at holde Danmark i gang. Hvor mange andre er tvunget til at lukke ned, og standse alt aktivitet, er vi i den heldige situation at vi i stedet lukker op, og udvider vores kapacitet, for at kunne servicere så mange som muligt i den givne situation. NCH er en almennyttig folkeoplysende forening, og vi skal derfor ikke tjene på vores ydelser, men i stedet have en symbolsk betaling for det vi laver, til gengæld bruger vi de penge vi opkræver til at fortsætte med at udvikle skak for børn og unge både i Danmark og i udlandet på den lange bane.

Firmaskak turneringer der afholdes online, og derfor kan afvikles eksempelvis fra hjemmearbejdspladser.

NCH firmaskakturneringer sikrer samhørighed, teamwork og sammenhold, men styrker også det sociale fællesskab både blandt kollegaer og modstandere der kan være fra andre virksomheder.

Som beskrevet andetsteds laver vi både turneringer, hvor der er mulighed for at stille hold mod andre virksomheder i vidt forskellige brancher, men vi kan også lave special turneringer der udelukkende omfatter virksomhedens egne medarbejdere.

På grund af de helt ekstraordinære omstændigheder som Danmark i øjeblikket befinder sig i, vil turneringerne blive lavet med en høj frekvens. Det vil sige, at der dels bliver oprettet mange turneringer, dels vil der være mulighed for at spille ofte, da mange kan føle at tiden er lang hvis man er isoleret i hjemmet og det er der jo desværre mange der er p.g.a. smittefaren.

Et særligt tilbud til børnefamilierne blandt medarbejderne

Udover adgang til firmaskak turneringerne, tilbyder NCH også mulighed for at virksomheder kan bruge vores special designede website til underholdning og læring i familierne. NCH har en skabt komplet online platform, der både giver udfordringer og underholdning for børn og unge,  men hvor der er også er meget at hente i forhold til læring og udvikling, så tiden i de kommende uger ikke bliver spildt udelukkende på computerspil. Læs mere om denne ordning her: https://newchesshouse.com/firmaskak-2/

“Hvad skal vi lave?” bliver nok et af de helt store spørgsmål i den kommende tid.

I NCH kan vi hjælpe med et godt svar.