1. Generelt

  1.1. Denne hjemmeside (“Hjemmesiden”) og dets domænenavn(e) tilhører foreningen New Chess House, CVR-nr. 40650024 (“Sælger”). I det følgende vil alle referencer til New Chess House (“NCH”) samt “foreningen”, “os”, “vi” og “vores” dække Sælger.
  1.2. Når du handler på Hjemmesidens webshop (“Webshoppen”), gælder disse Handelsbetingelser.
  1.3. Sælger er ansvarlig i tilfælde, hvor et produkt er udsolgt eller for billeder eller typografiske fejl i Webshoppen, fx fejl i produktbeskrivelsen eller tekniske specifikationer, unøjagtige priser og prisjusteringer (såsom ændrede priser fra leverandører, valutaændringer) eller ukorrekte oplysninger med hensyn til om et produkt er på lager. Sælger er berettiget til at rette sådanne fejl når som helst samt ændre eller opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er oplyst en fejlagtig pris for et produkt, som Kunden har bestilt, vil Sælger naturligvis underrette Kunden om dette og afvente Kundens accept af den ændrede pris, inden Sælger fortsætter behandling af ordren. Alle billeder på Webstedet må kun betragtes som illustrationer. Sådanne illustrationer garanterer ikke en gengivelse af det antal produkter, Kunden vil modtage, eller produktets nøjagtige udseende, funktion eller oprindelse. NCH er ikke ansvarlig for nogen oplysninger fremsat af tredjeparter eller Samarbejdspartnere i Webshoppen.

 2. Kunden

  2.1. Alle handler i Webshoppen indgås mellem NCH og en bruger, et medlem eller en ny besøgende, der ønsker at købe et produkt i Webshoppen (“Kunden”).
  2.2. Når Kunden færdiggør en ordre, afkræves de personoplysninger, der er nødvendige iht. gældende lov om e-handel samt bogføring og regnskab. Læs mere om afgivelse og beskyttelse af dine personoplysninger i vores Persondatapolitik.
  2.3. Såfremt Kunden jvf. de registrerede brugeroplysninger er under 18 år, regner NCH ordren for værende indgået med Kundens forældre eller ansvarshavende værge.
  2.4. Kunden er forpligtet til at sikre, at ingen andre personer end Kunden bruger Kundens login-oplysninger. Kunden må ikke give sit brugernavn eller adgangskode til nogen andre personer og skal sikre, at enhver dokumentation med oplysninger om brugernavn og adgangskode opbevares på en måde, så uautoriserede personer ikke kan opnå adgang til oplysningerne. Kunden skal underrette NCH uden forsinkelse, hvis Kunden har mistanke om, at uautoriserede personer har opnået adgang til Kundens adgangskode. Kunden er ansvarlig for alle køb foretaget med Kundens login-oplysninger, hvis Kunden ikke har underrettet om dette.
  2.5. Hvis NCH har mistanke om, at Kunden misbruger sin brugerkonto eller login-oplysninger eller på anden måde overtræder Handelsbetingelserne, er NCH berettiget til at blokere Kundens adgang til dennes brugerkonto. Endvidere er NCH berettiget til at tildele nye login-oplysninger til Kunden.

 3. Ordrer

  3.1. For at kunne afgive en ordre i Webshoppen skal Kunden acceptere disse Handelsbetingelser. Ved at acceptere Handelsbetingelserne forpligter Kunden sig til at overholde Handelsbetingelserne i deres helhed inkl. alle øvrige betingelser for brug af Hjemmesiden. Kunden bekræfter også at have læst og accepteret Sælgers Persondatapolitik.
  3.2. Uanset om den vare, som Kunden bestiller, er fra NCH eller en Samarbejdspartner, så er det NCH, der bekræfter bestillingen i egenskab af agent for Samarbejdspartneren. En købsaftale er indgået, når NCH har bekræftet Kundens ordre, og Kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra NCH via e-mail. Sælgeren opfordrer Kunden til at gemme ordrebekræftelsen til eventuel fremtidig henvendelse til Sælgerens kundeservice angående ordren.
  3.3. Såfremt der er tale om en fysisk vare, er Kunden berettiget til at annullere sin ordre, indtil den er blevet bekræftet.
  3.4. Såfremt der er tale om en ikke-fysisk vare, herunder tilmeldingsgebyrer, medlemskaber m.m., er Kunden berettiget til at annullere sin ordre indtil afviklingen. I enkelte tilfælde kan der være særlige betingelser, der gør sig gældende. Disse vil fremgå af varebeskrivelsen eller af indbydelsesteksten, og Kunden accepterer disse på lige fod med Handelsbetingelserne.
  3.5. Hvis ordren annulleres, vil enhver betaling Kunden eller dennes betalings- eller kreditkortudbyder har gennemført i forbindelse med ordren refunderes.

 4. Betaling

  4.1. Priserne angivet i Webshoppen gælder for varer i Webshoppen. Alle priser er angivet i DKK og inkluderer moms. Priserne inkluderer ikke betalings- og forsendelsesgebyrer, som er oplyst separat.
  4.2. Kunden kan betale for sine køb på den måde, der er angivet i Webshoppen. Sælger er berettiget til at opkræve Kunden betaling allerede i forbindelse med ordren. NCH forbeholder sig ret til ikke at tilbyde alle betalingsmetoder på alle tidspunkter eller ændre betalingsmetode, hvis Kundens valgte betalingsmetode ikke fungerer, uanset årsag, på tidspunktet for gennemførsel af ordren, eller hvis Kunden ikke bliver godkendt for valgte betalingsmetode.

 5. Levering

  5.1. Ikke-fysiske varer, herunder tilmeldingsgebyrer, medlemskaber m.m., leveres, når afviklingen påbegynder.
  5.2. Fysiske varer på lager leveres normalt inden for det antal hverdage, der er angivet på Hjemmesiden. Medmindre andet er aftalt (fx i forbindelse med reservation af varer, der ikke er på lager), vil varen leveres inden for 30 hverdage efter, NCH har bekræftet ordren skriftligt gennem ordrebekræftelsen.
  5.3. Den forventede leveringstid angives på den aktuelle produktside i Webshoppen. I tilfælde af forsinket levering vil Sælger meddele dig herom og vil fortsat monitorere ordren. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, og hvis en levering er forsinket mere end 30 hverdage, og dette ikke er forårsaget af dig som Kunde, er du berettiget til at annullere købsordren.
  5.4. Hvis en pakke skal opsamles på en bestemt leveringssted, skal Kunden gøre dette inden for det tidsrum angivet på meddelelsen. Pakker skal normalt afhentes personligt med gyldig identifikation og ordrenummer. Kunden vil modtage en leveringsmeddelelse, der angiver, hvor og hvornår pakken skal hentes eller modtages. Meddelelsen kan være sendt som e-mail, almindelig post eller via telefon eller sms, hvis Kunden har oplyst et mobilnummer.

 6. Fortrydelsesret

  6.1. Når Kunden køber et produkt i Webshoppen, har Kunden 14 dage til at fortryde købet i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Det betyder, at Kunden har ret til at fortryde et køb ved at give meddelelse derom inden for 14 dage fra det tidspunkt, Kunden eller dennes repræsentant har modtaget det bestilte produkt (fortrydelsesperiode).
  6.2. Ikke-fysiske varer, herunder tilmeldingsgebyrer, medlemskaber m.m., er undtaget fra ovenstående bestemmelse, såfremt afviklingen er påbegyndt, og Kunden deltager. I så fald kan Kunden ikke længere “returnere” varen, og handlen kan derfor ikke gå tilbage. Kunden accepterer dette ved køb af denne type ikke-fysiske vare.
  6.3. I yderst sjældne tilfælde kan Kunden få særlig accept til at fortryde et køb af en ikke-fysisk vare, selvom afviklingen er påbegyndt. Dette beror på en stillingtagen i den enkelte situation, og en sådan særlig accept kan alene gives af foreningens formand.
  6.4. Fortrydelsesretten gælder heller ikke såfremt forseglingen er brudt (fysiske varer). Kunden må ikke bryde forseglingen, hvis Kunden ønsker at bruge sin fortrydelsesret. Fortrydelsesretten forfalder, hvis Kunden bryder forseglingen. En forsegling omfatter også enhver teknisk forsegling (fx et serienummer).
  6.5. Digitalt indhold kan aldrig returneres, da Kunden har modtaget en type ikke-fysisk vare, som kan duplikeres og beholdes trods fortrydelse. NCH afviser derfor fortrydelsesret på køb af digitale varer såfremt levering har fundet sted. Kunden accepterer dette ved køb af digitalt indhold.
  6.6. Hvis Kunden bestiller et produkt, for hvilket fortrydelsesretten heller ikke gælder, uanset årsagen, vil Kunden blive oplyst tydeligt derom.
  6.7. Hvis Kunden fortryder et køb, der er foretaget via Webshoppen, skal Kunden sende en klar og tydelig meddelelse herom i vores kontaktformular, inden fortrydelsesfristen udløber i henhold til disse Handelsbetingelser. Sælger henstiller til, at Kunden oplyser navn, adresse og andre relevante oplysninger, fx ordrereference, fakturanummer og navnet på produktet i meddelelsen for at undgå fejl og forsinkelser.
  6.8. Hvis Kunden bruger sin fortrydelsesret, skal Kunden betale for returneringsomkostningerne ved returnering af fysiske varer og er ansvarlig for produktets tilstand fra Kundens modtagelse af produktet og under returforsendelsen. Produktet skal returneres inden for 14 dage efter, Sælger blev meddelt om fortrydelsen. Produktet skal forsendes omhyggeligt pakket ind, i god tilstand og i sin originale æske og/eller emballage. Returvarer skal sendes til Sælger i overensstemmelse med de metoder og anvisninger, Kunden modtager af Sælger.
  6.9. Når Kunden fortryder sit køb, refunderes det beløb, Kunden har betalt for produktet, eksklusive forsendelsesomkostninger. Sælgeren er berettiget til at fratrække ethvert beløb, der skal refunderes, svarende til værdiforringelsen af produktet sammenlignet med produktets oprindelige værdi, hvis og i det omfang værdiforringelsen er forårsaget af, at Kunden har håndteret produktet på en uhensigtsmæssig og værdiforringende måde.
  6.10. Sælger vil refundere beløbet uden unødig forsinkelse, dog ikke senere end 14 dage fra den dato, hvor Sælger har modtaget Kundens meddelelse om fortrydelse. Dog gælder, at Sælgeren kan forsinke tilbagebetalingen, indtil Sælger har modtaget produktet, eller Kunden har fremvist bevis for, at produktet er returneret, fx ved forsendelsesbevis. Tilbagebetaling vil blive overført til Kunden via Kundens valgte betalingsmetode, medmindre andet er aftalt, eller hvis der indsigelse mod en sådan tilbagebetaling.

 7. Garanti

  7.1. Visse af Sælgerens produkter kan være dækket af garantier. Information om garantiperiode og særlige garantibetingelser for hvert produkt er angivet i Webshoppen eller i disse Handelsbetingelser. Produktgarantier vil kun dække originale fremstillingsdefekter og dermed ikke fejl opstået ved eller efter individuelle ændringer af produktets funktion og udseende, fx ombygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet. Kundens ordrebekræftelse udgør garantibeviset. Du kan finde vilkår for samarbejdspartneres eventuelle garantier på respektive samarbejdspartners vilkårside.
  7.2. Den almindelige reklamationsret gælder for fysiske varer, der er defekte i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Enhver Kunde, der ønsker at anvende deres reklamationsret for et bestilt produkt, skal kontakte Sælger snarest muligt efter opdagelse af defekten via kontaktformularen. Meddelelser om reklamation, der er indsendt inden for to måneder, efter Kunden har opdaget defekten, vil altid betragtes som rettidigt indleveret. Kunden har ret til at reklamere over fysiske varer, der er købt i Webshoppen inden for en periode på 2 år efter modtagelse.
  7.3. Når et produkt, over hvilket der er reklameret, returneres, og Sælgere godkender reklamationen, vil Kunden blive refunderet i henhold til gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. Sælger stræber efter at refundere inden for 30 dage efter, Sælgeren har modtaget reklamationen, men dette kan forsinkes afhængigt af produktet. Sælger forbeholder sig ret til at afvise enhver reklamation, hvis produktet i overensstemmelse med gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning viser sig ikke at være defekt. For mere information om dine rettigheder se venligst www.forbrug.dk.

 8. Force majeure

  Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder uden for Sælgers kontrol, fx strejke, krig, brand, lynnedslag, terroristangreb, ændringer i bekendtgørelse, tekniske problemer, defekter i strøm-/tele-/computerkommunikationer eller anden kommunikation og defekter eller forsinkelser i tjenesteydelserne leveret af underleverandører pga. ovenstående omstændigheder. Sådanne omstændigheder skal medføre skadeserstatning og andre midler. Hvis sådanne omstændigheder opstår, skal Sælger informere Kunden om dette både ved begyndelsen og afslutningen af perioden for den aktuelle situation. I situationer, der har varet længere end to måneder, er både Kunden og Sælger berettiget til at annullere købet med øjeblikkelig virkning.

 9. Ændringer af Handelsbetingelserne

  Sælger forbeholder sig ret til at ændre Handelsbetingelserne når som helst. Enhver ændring af Handelsbetingelserne vil blive offentliggjort på Hjemmesiden. Ændringer vil træde i kraft, når Kunden har accepteret Handelsbetingelserne (i forbindelse med et nyt køb eller ved besøg på Hjemmesiden). Sælger anbefaler, at Kunden regelmæssigt holder sig opdateret på Hjemmesiden for at være bekendt med enhver ændring af Handelsbetingelserne. Eventuelle ændringer gælder ikke for allerede indgåede købsaftaler.

 10. Uadskillelighedsprincippet

  Hvis nogen af denne aftales bestemmelser kendes ugyldig eller uhåndhævelig af en bemyndiget domstol, myndighed eller voldgiftsret, vil resten af den pågældende bestemmelse eller alle øvrige bestemmelser fortsat være gyldige og håndhævelige i det fulde omfang tilladt under gældende lov. Enhver bestemmelse, der kendes ugyldig eller uhåndhævelig, vil blive erstattet med relevant juridisk vejledning og rådgivning.

 11. Gældende lovgivning

  11.1. Hvis en tvist ikke kan løses i fuld fordragelighed med Sælgers kundeservice, kan du som Kunde henvende dig til Forbrugerklagenævnet, som du kan finde yderligere oplysninger om på www.forbrug.dk. Du kan også indgive en klage online via EU-kommissionens tvistbilæggelsesportal, som du finder via følgende link https://ec.europa.eu/consumers/odr. Hvis du indgiver en klage via denne portal, videresendes din sag automatisk til det rette ansvarshavende nationale tvistbilæggelsesorgan. Det pågældende tvistbilæggelsesorgan vil derefter kontakte sælger og forsøge at løse tvisten uden at indblande en domstol.
  11.2. Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse Generelle betingelser skal reguleres og fortolkes iht. dansk lov og skal udelukkende bilægges af de danske domstole.

 12. Øvrigt

  Alle bestemmelser i Handelsbetingelserne kan overskrives af særlige Handelsbetingelser for det enkelte produkt. Disse vil fremgå tydeligt i varebeskrivelsen, eller varebeskrivelsen vil henvise til dem via link, og Kunden accepterer disse, når produktet købes.

 13. Version

  6.1. Dette er version 1.1 af New Chess Houses Handelsbetingelser dateret den 19. februar 2020.